• Menu
  • Menu

Tag - #Wydawnictwo Poznanskie

„Kanska. Miłość na Wyspach Owczych”, czyli Anna-Maria poleca książkę.

"Genetic Biobank, farerska instytucja zajmująca się badaniami genetycznymi, podaje, że większość Farerów pochodzi od jednego człowieka. Baza danych obejmuje 158 tysięcy osób, które mieszkały na tych ziemiach w ostatnich stuleciach. Z tej grupy aż 149 tysięcy ma geny, które prowadzą do jednego mężczyzny, Duńczyka. Żył w XVII wieku. Nazywał się Clement Laugesen...